Năm 2017, tăng trưởng ngành thép dự kiến trên 10%

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) Nghiêm Xuân Đa cho biết, năm 2017, tăng trưởng ngành thép dự kiến trên 10% so với năm trước

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty cũng thống nhất nhận định, việc áp thuế tự vệ phôi thép và thép dài sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thép xây dựng trong nước.

Trong năm nay, Tổng Công ty sẽ tăng cường nắm bắt cập nhật thông tin thị trường, tập trung các giải pháp giảm giá thành sản phẩm, trong đó chú trọng mua nguyên liệu đầu vào; hoàn thiện hệ thống phân phối; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Vnsteel nhằm hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nâng cao vị thế Tổng công ty trên thị trường.

 

 

Về tài chính, Vnsteel tiếp tục tái cấu trúc Tổng công ty theo đề án đã được phê duyệt, thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn để tập trung cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và trọng điểm; đồng thời thực hiện tư vấn, hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các đơn vị gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho sản xuất…

Trưởng ban Kiểm soát VnSteel Trần Tuấn Dũng cho biết, kết quả kinh doanh năm 2016 của toàn hệ thống đã có bước tăng trưởng đột phá, ở mức 3 con số so với năm 2015.

Cụ thể, năm 2016, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tổng Công ty đạt 17.849 tỷ đồng, tăng 754,9 tỷ đồng, tương ứng 4% so với năm 2015. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VnSteel đạt 948 tỷ đồng (tăng 660 tỷ đồng), tương ứng 329% so với năm 2015.

Tổng lợi nhuận sau thuế VnSteel đạt hơn 834,6 tỷ đồng (tăng 662 tỷ đồng), tương ứng 484% so với năm trước, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 757,3 tỷ đồng (tăng 624,4 tỷ đồng), tương ứng 570% so với năm 2015.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016 của VnSteel cũng đạt 1.117 đồng/cổ phần, tăng 921 đồng/cổ phần so với năm 2016.

 

 

Chủ tịch VnSteel Nghiêm Xuân Đa cũng cho biết, sản xuất và tiêu thụ của hầu hết các mặt hàng/đơn vị đều vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Sản xuất phôi thép của Tổng công ty đạt 2,07 triệu tấn, đạt 101% kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ; phôi thép bán ngoài 0,7 triệu tấn, đạt 118% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ.

Sản xuất thép thành phẩm đạt 3,99 triệu tấn, đạt 113% kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ; tiêu thụ thép thành phẩm 4 triệu tấn, đạt 113% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó, thép xây dựng 3,15 triệu tấn, tăng 16%; thép cán nguội 0,5 triệu tấn, tăng 69%./