Trang chủ Sản phẩm Ống thép tròn mạ kẽm Mỹ Việt

Ống thép tròn mạ kẽm Mỹ Việt

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát

  • Các quy cách sản xuất từ DN10 – DN200 bao gồm ống thép đen và ống thép mạ kẽm nhúng nóng.
  • Thép hộp từ 150×150 trở xuống, độ dầy tới 6.0mm

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất!

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

  1. Bảng quy chuẩn trọng lượng ống Thép mạ kẽm BS 1387/1985
Hạng
/Class
Đ. kính trong danh nghĩa
Nominal size
Đường kính ngoài
Outside diameter
Chiều
dầy

Wall thickness
Chiều dài
Length
Tr/lượng

Unit weigt
kg/m

Số
cây/bó

Pes/bundle
Trọng
lượng bó

Kg/bundle

A (mm) B(inch) Tiêu chuẩn
Hạng/
Class
BS-A1
(không vạch)
15 1/2 F21.2 1.9 6 0.914 168 921
20 3/4 Æ26.65 2.1 6 1.284 113 871
25 1 Æ33.5 2.3 6 1.787 80 858
32 1-1/4 Æ42.2 2.3 6 2.26 61 827
40 1-1/2 Æ48.1 2.5 6 2.83 52 883
50 2 Æ59.9 2.6 6 3.693 37 820
65 2-1/2 Æ75.6 2.9 6 5.228 27 847
80 3 Æ88.3 2.9 6 6.138 24 884
100 4 Æ113.45 3.2 6 8.763 16 841
Hạng
/class
BS-L
(vạch
nâu)
15 1/2 Æ21.2 2.0 6 0.947 168 955
20 3/4 Æ26.65 2.3 6 1.381 113 936
25 1 Æ33.5 2.6 6 1.981 80 951
32 1-1/4 Æ42.2 2.6 6 2.54 61 930
40 1-1/2 Æ48.1 2.9 6 3.23 52 1.008
50 2 Æ59.9 2.9 6 4.08 37 906
65 2-1/2 Æ75.6 3.2 6 5.71 27 925
80 3 Æ88.3 3.2 6 6.72 24 968
100 4 Æ113.45 3.6 6 9.75 16 936
Hạng
/class
BS-M

(vạch
xanh)

15 1/2 Æ21.4 2.6 6 1.21 168 1.220
20 3/4 Æ26.9 2.6 6 1.56 113 1.058
25 1 Æ33.8 3.2 6 2.41 80 1.157
32 1-1/4 Æ42.5 3.2 6 3.1 61 1.135
40 1-1/2 Æ48.4 3.2 6 3.57 52 1.114
50 2 Æ60.3 3.6 6 5.03 37 1.117
65 2-1/2 Æ76.0 3.6 6 6.43 27 1.042
80 3 Æ88.8 4.0 6 8.37 24 1.205
100 4 Æ114.1 4.5 6 12.2 16 1.171

 

  1. Bảng kích thước, trọng lượng ống thép đen và ống mạ kẽm tiêu chuẩn ASTM A53
Đ.kính trong danh nghĩa
Nominal size
ĐK ngoài
Outside Diameter
Độ dầy
Wall Thickless
Hạng Trọng lượng
Nominal Weight [Mass]
Weight
Class
Schedule
No.
Inch A (mm) Inch mm Inch mm kg/m
1 25 1.315 33.4 0.133 3.38 STD 40 2.50
1 1/4 32 1.660 42.2 0.140 3.56 STD 40 3.39
1 1/2 40 1.900 48.3 0.145 3.68 STD 40 4.05
2 50 2.375 60.3 0.154 3.91 STD 40 5.44
2 1/2 65 2.875 73.0 0.203 5.16 STD 40 8.63
3 80 3.500 88.9 0.125 3.18 6.72
        0.156 3.96 8.29
        0.188 4.78 9.92
        0.216 5.49 STD 40 11.29
3 1/2 90 4.000 101.6 0.125 3.18 7.72
        0.156 3.96 9.53
        0.188 4.78 11.41
        0.226 5.74 STD 40 13.57
4 100 4.500 114.3 0.125 3.18 8.71
        0.156 3.96 10.78
        0.188 4.78 12.91
        0.219 5.56 14.91
        0.237 6.02 STD 40 16.07
5 125 5.563 141.3 0.156 3.96 13.41
        0.188 4.78 16.09
        0.219 5.56 18.61
        0.258 6.55 STD 40 21.77
        0.281 7.14 23.62
        0.312 7.92 26.05
6 150 6.625 168.3 0.188 4.78 19.27
        0.219 5.56 22.31
        0.250 6.35 25.36
        0.280 7.11 STD 40 28.26
        0.312 7.92 31.32
        0.344 8.74 34.39
8 200 8.625 219.1 0.188 4.78 25.26
        0.203 5.16 27.22
        0.219 5.56 29.28
        0.250 6.35 20 33.31
        0.277 7.04 30 36.31
        0.312 7.92 41.24
        0.322 8.18 STD 40 42.55
        0.344 8.74 45.34
        0.375 9.52 49.20
        0.406 10.31 60 53.08
        0.438 11.13 57.08
10 250 10.750 273.0 0.188 4.78 31.62
        0.203 5.16 34.08
        0.219 5.56 36.67
        0.250 6.35 20 41.75
        0.279 7.09 46.49
        0.307 7.80 30 51.01
        0.344 8.74 56.96
        0.365 9.27 STD 40 60.29
        0.438 11.13 71.87
12 300 12.750 323.8 0.250 6.35 20 49.71
        0.281 7.14 55.75
        0.312 7.92 61.69
        0.330 8.38 30 65.18
        0.344 8.74 67.90
        0.375 9.52 STD 73.78
        0.406 10.31 40 79.70
        0.438 11.13 85.82
        0.500 12.70 XS 97.43
14 350 14 355.6 0.250 6.35 10 54.69
        0.281 7.14 61.35
        0.312 7.92 20 67.90
        0.344 8.74 74.76
        0.375 9.52 STD 30 81.25
        0.438 11.13 40 94.55
        0.469 11.91 100.94
        0.500 12.70 XS 107.39
16 400 16 406.4 0.250 6.35 10 62.64
        0.281 7.14 70.73
        0.312 7.92 20 77.83
        0.344 8.74 85.71
        0.375 9.52 STD 30 93.17
        0.438 11.13 108.49
        0.469 11.91 115.86
        0.500 12.70 XS 40 123.30